CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - PBH016/2016. (02. 16.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

016/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségét és a 14/2016.(II.16.) valamint a 15/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozatokban foglaltakkal módosítva javasolja annak elfogadását.
Javasolja továbbá, hogy a zárszámadás elfogadása után az alábbi tételek kerüljenek beemelésre, a pénzmaradvány terhére:
- ASE támogatására tervezett összeg megemelése 9 MFt-ról 10,5 MFt-ra - Településközpont tervezésére 10 MFt - Az iskola mindennapos zavartalan működése érdekében dologi kiadások
biztosítása - Új informatika terem kialakítása, felszerelése - 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok juttatása (4 havi alapbér 50 %-a) - Az önkormányzat és intézményei, valamint a Széchenyi István Általános Iskola
dolgozóinak jutalmazása a 2015. évi munkavégzésükre tekintettel

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N005