CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - PBH020/2016. (02. 16.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

020/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága
1. a Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesítménykövetelményeit megalapozó célokat
a mellékletben foglaltak szerint javasolja meghatározni. 2. Javasolja a polgármester felkérését, hogy a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket határozza meg, s az ennek alapján elvégzett értékelésről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 3. javasolja felkérni a jegyzőt, hogy a köztisztviselők teljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket a mellékletben foglaltak alapján határozza meg.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N007