CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - PBH022/2016. (02. 16.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

022/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelmét az iskolai sportpálya nagyközönség számára való használatára vonatkozóan, mely alapján javasolja a futópálya térítésmentes használatát biztosítani a nagyközönség számára, az ABÉVA Kft.-vel egyeztetett időpontokban azzal a kikötéssel, hogy a futópályát használóktól a Közalapítvány írásbeli nyilatkozatot kér be a kockázatok tudomásul vételéről – a lehetséges kockázatok felsorolásával - és a felelősség vállalásáról. A Közalapítvány vállalja továbbá a személyes felügyelet biztosítását.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N010