CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-02-16 - PBH024/2016. (02. 16.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

024/2016. (II.16.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága az Művelődési (Opál)-ház és a Gyermekorvosi rendelő felújítása műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére beérkezett pályázatokat elbírálta és a jegyzőkönyv szerint az alábbi eredményt hirdeti ki:
- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes - az eljárásban legkedvezőbb ajánlatot benyújtó: Mátyus Csaba ev. (2373 Dabas,
Kuhn u. 18.) - Az együttes ajánlati ár: 5.200.000 Ft + 0% áfa - A szerződéskötés meghiúsulása esetén győztesként a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval – MÉT Kft.-vel – javasolja megkötni a szerződést.
Mindezek alapján a Bizottság javasolja a műszaki ellenőri szerződés megkötését mindkét beruházás esetében Mátyus Csaba egyéni vállalkozóval (2373 Dabas, Kuhn u. 18.) javasolja megkötni 5.200.000 Ft + 0% áfa összegben.

Határidő: 2016. február 24.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N009