CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-21 - TBH012/2016. (03. 21.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

012/2016. (III.21.) sz. TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz- ú úton átmenő gépjármű forgalom zavaró hatásának csökkentése, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a 952 hrsz-ú út szilárd burkolattal és vízelvezetéssel való kiépítését javasolja előkészíteni a képviselő-testületnek. Támogatja azon elképzelést, hogy a Polgármester az építés finanszírozásának megosztása érdekében kezdjen tárgyalást az érintett telkek tulajdonosaival. Az építéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével javasolja megbízni az ÉP-KERT Mérnökiroda Kft-t (2014 Halásztelek, Katona József u. 45.) 460.000,- Ft + ÁFA tervezési díjért.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001