CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-21 - TBH013/2016. (03. 21.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

013/2016. (III.21.) sz. TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Józan Kft. Fő út 165. szám alatti ingatlanon létesítendő raktár és bemutató terem építéséhez az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1702 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a közútkezelői hozzájárulást adja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N002