CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-21 - TBH014/2016. (03. 21.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az elnök arra vonatkozó kérdésére, hogy kívánja-e a bizottság Szabó Kálmán bizottsági tagot a Református Egyházközség 1848/2 hrsz-ot érintő kérelmével kapcsolatos döntésből kizárni a szavazás eredménye 4 nem és 1 tartózkodás volt, így az elnök megállapította, hogy a bizottság nem kívánja kizárni a bizottsági tagot a szavazásból.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

014/2016. (III.21.) sz. TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a képviselő testületnek, hogy a Református Egyházközség beadványa alapján a megvásárolni kívánt területnagyságot úgy biztosítsa a 1848/2 hrsz-ú területből, hogy egy ugyan ilyen nagyságú területre cserélje a két ingatlan más érintkezési pontjánál annak érdekében, hogy az önkormányzati terület ne csökkenjen.

Határidő: következő testületi ülés
Felelős: bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N003