CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - KBH028/2016. (03. 22.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

028/2016. (III.22.) KESZ bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a helyi kitüntetésekről szóló 12/2012.(IV.24.) önkormányzati rendeletet és annak 8.§. (1) bekezdését javasolja a következő évtől úgy módosítani, hogy a kitüntető díjak átadására a március 15-i ünnepség keretében kerüljön sor. A többi időpontot értelemszerűen az átadás időpontjához javasolja igazítani.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Szántó Erzsébet elnök