CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-10-24 - TBH040/2016. (10. 24.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 5 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:


40/2016. (X.24.) TKM bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta az alsónémedi külterület 061/46 és 061/49 hrsz alatt felvett, természetben Alsónémedi külterületén található, kivett – közforgalom számára megnyitott magánút művelési ágú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó ajánlatot.

A Bizottság az alábbi feltételekkel javasolja elfogadni a tulajdonosoktól (Józan Menyhért 2351 Alsónémedi, Orgona u. 14. és Csermák László 2351 Alsónémedi, Árpád u. 79.) a jelzett ingatlanokat településfejlesztési célra való térítésmentes átadást:

1. az átadó tulajdonosok az utak nyomvonalát a tulajdonjog átruházásról szóló szerződés aláírásáig kialakítják

2. az átadott helyi közutak 5/2004. (I. 28) GKM rendelet szerinti kezelői feladatait átadó ingatlantulajdonosok az Önkormányzattal létrehozandó megbízási szerződésben vállalják.

Határidő: 2016.október 26.
Felelős: Zsin Géza bizottsági elnök