CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-11-22 - PBH116/2016. (11. 22.) sz. PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

116/2016. (XI.22) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta szabad pénzeszközeinek elhelyezéséről szóló előterjesztést, mely alapján javasolj a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlán keresztül 200.000.000,- Ft összegben 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegyet” vásárlását a Magyar Államkincstártól. Javasolja továbbá az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 181.000.000 Ft összegű támogatása önkormányzati költségvetési számlájára történő beérkezésekor szintén 6 hónapos lejáratú „Féléves Kincstárjegy” vásárolását 181.000.000,- Ft összegben a Magyar Államkincstártól. Fentiek alapján a Kincstárjegy vásárlás és bevétel előirányzatát javasolja megemelni 381.000.000,- Ft-tal az Önkormányzat költségvetésében.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök