CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-09-15 - KBH090/2015. (09. 15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

90/2015. (09.15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja elfogadni a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a tanévkezdés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitva tartás tapasztalatairól.
Egyúttal javasolja, hogy a Képviselő-testület az óvoda 2016. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az intézmény – előzetes igényfelmérés alapján – 2016.június 20-tól összevontan működik. A nyári szünet 4 hét: 2016. 07. 25-08. 19-ig Nyitás összevontan a Szent István téren: 2015. 08. 22-30. Nyitás mindkét épületben: 2016. 08. 31.

Határidő: 2015.szeptember 23.
Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N002