CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2015-09-15 - KBH091/2015. (09. 15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

91/2015. (09.15.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága az iskolaigazgató előterjesztésében megtárgyalta és a melléklet szerinti tartalommal javasolja elfogadni a Széchenyi István Általános Iskola 2014/15-ös tanév tárgyi és személyi feltételeiről, valamint az új tanév kezdésének feltételeiről szóló tájékoztatását.

Határidő: 2015.szeptember 23.
Felelős: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N003