movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. október 03., hétfő, Helga napja van. Holnap Ferenc napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

 1.) Bursa Hungarica őszöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Helyi kitüntetésről szóló javaslat véleményezése

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha beszámolója – véleményezés

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Szántó Erzsébet HEP Fórum elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2019. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármeste

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Szülői megkeresés óvodai program szervezésével kapcsolatban (Anyák napja)

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szóbeli tájékoztatók: Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.) – Karácsonyi kaláka

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 4604 jelű országos közút elnevezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés>>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) HÉSZ véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Lakáscélú támogatások kifizetésének utólagos jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló Alsónémedi Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) HÉSZ véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Csapadékvíz elvezetés pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Felsőoktatási tanuló támogatása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Helyi kitüntetésre javaslattétel

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Tájékoztató: Mikulásnapi előkészületek

Elöterjesztő: Jobbágy Ilona

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) Némedi Kincskeresők címerhasználati kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjezstő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

13.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

18.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

20.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

21.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

22.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

23.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről Előterjesztő:

Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

24.) Egyebek 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés

 

25.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

26.)Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) Idősek karácsonyi természetbeni juttatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Szóbeli tájékoztatók: – Szüreti bál – Idősek világnapja – Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2018. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető, Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Mezőőri Szolgálat tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Határozatképtelenség miatt elmaradt.

Meghívó és előterjesztések >>>