movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. július 03., vasárnap, Kornél és Soma napja van. Holnap Ulrik napja lesz.

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) Lakáscélú támogatási kérelmek véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) Óvoda tanévkezdés személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) Az iskola tájékoztatása a 2017/18-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) Idősek karácsonyi természetbeni juttatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Szóbeli tájékoztatók: – Szüreti bál – Idősek világnapja – Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2018. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2.) ABÉVA KFT. Javadalmazási szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető, Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

4.) AVE támogatási kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

5.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

6.) 2017. évi zárszámadási rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

8.) 2018. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

9.) Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

10.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása - reklámadó

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

11.) Bursa Hungarica 2019. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

12.) „Alsónémedi Szabadság tér-déli belterület határ közötti egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Közbeszerzési terv módosítása és villamos energia beszerzés eljárás indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

14.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

15.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2019-2033. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

16.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

17.) Önkormányzati befektetés lehetősége a Magyar Államkincstárnál

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

19.) Szóbeli tájékoztatás vagyoni ügyekről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Mezőőri Szolgálat tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Határozatképtelenség miatt elmaradt.

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 2018 v2  2018 v1 

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adórendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alpolgármester beszámolója 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alpolgármester „javadalmazása”

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Főépítészi beszámoló

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Családi napközi tervezési program meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjemelésére vonatkozó határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

20.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása– véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adórendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Alpolgármester „javadalmazása” – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréjére ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

13.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tájékoztatás a köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés miatti Kormányhivatali megkeresésről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügy

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Lakáscélú támogatás iránti kérelem véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

4.) Családi napközi tervezési program meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőrség beszámolója

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán –véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

6.) Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

5.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármesteElőterjesztés >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

6.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

7.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

8.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

9.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

10.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

11.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

12.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

13.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

14.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata)

Előterjesztő:Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

15.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

16.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr, Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

17.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr, Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

19.) Egyebek: Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, síkosságmentesítés

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

20.) Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>