movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2017. szeptember 24., vasárnap, Gellért és Mercédesz napja van. Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:
1.) Alsónémedi egészségügyi alapellátásának helyzete

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Zsin Géza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>

5.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A kamerarendszer felülvizsgálata, lehetséges fejlesztések bemutatása

Előterjesztő: Mikola Péter a Hiteles Kft. ügyvezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Telekalakítási szándékról szóló döntés (Bölcsőde)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek (Daköv javítások, felújítások műszaki tartalma, Daköv - önkormányzat közművagyon átadás problémája, a CBA cent bezárásának hatása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Fevétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) József A. utca 1/2-ed tulajdonrészének tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés: Napirend előtt:

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatójának bemutatkozása

3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói – véleményezés

Előterjesztő: Az Alapítványok Elnökei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Szóbeli tájékoztatók: Búcsú,Falunapok, Szüreti bál, Idősek világnapja, Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Felvétel >>> 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőri beszámoló

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont tervezése - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi egészségügyi helyzete

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Egyebek (máltai utazás névsora, utakba belógó fák) 

Felvétel >>> Felvétel >>>