CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-30 - KTH049/2016. (03. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

049/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 34/2016. (III. 22.) sz. határozatát is figyelembe véve – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a alapján a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi Önkormányzat és Intézményei 2016. évre szóló, módosított belső ellenőrzési ütemtervét, munkatervét.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
Kapja: belső ellenőr, pü vezető

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N007