KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 03. 30. Képviselő-testület ülése

 

Meghívó és előterjeszések >>>

1.) Beszámoló Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Vad Tibor parancsnok

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fábry Ügyvédi Iroda írásos tájékoztatója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Háziorvosi jelölt meghallgatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Király Noémi főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2015. évi belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Fodor Pálné első ellenőri vezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz.-ú út rendezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>> Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Józan Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejl. bizottság >>> Kulturális bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József Polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda alapító okiratainak módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Bölcsőde helyszín kiválasztás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

18.) Bölcsőde paramétereinek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 Kulturális bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Opál-ház és gyermekorvosi rendelő felújításhoz, bölcsőde létesítés tanulmánytervéhez kapcsolódó tervezési és szolgáltatási munkák megrendelése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 889 hrsz (Kékesi-ház) és 890 hrsz (Halászy K. u 3.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyszerűsített eljárás megindítása a 845-858 hrsz.-ú (Rákóczi úti óvodától a Haraszti út 6. számig) és 922/1 hrsz (Rákóczi u. 22.) ingatlanok övezeti besorolására vonatkozóan

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.)A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Egyebek

Zárt ülés:

25.) Személyi ügyek