movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2018. szeptember 24., hétfő, Gellért és Mercédesz napja van. Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

 2018 v2  2018 v1 

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adórendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alpolgármester beszámolója 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alpolgármester „javadalmazása”

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Főépítészi beszámoló

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Családi napközi tervezési program meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjemelésére vonatkozó határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Egyebek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

20.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása– véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adórendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Alpolgármester „javadalmazása” – véleményezés 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréjére ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

13.) Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tájékoztatás a köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés miatti Kormányhivatali megkeresésről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügy

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Lakáscélú támogatás iránti kérelem véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintéző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

4.) Családi napközi tervezési program meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének határidő hosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőrség beszámolója

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán –véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

6.) Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>