movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2021. május 15., szombat, Zsófia és Szonja napja van. Holnap Mózes és Botond napja lesz.

 

&t=7s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Háziorvosokkal és Fogorvossal kötött alapellátási szerződések módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Sertéstelepi út padkarendezése 2. ütem - kivitelező megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kérelme előirányzat felhasználásáról folyamatban lévő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Térfigyelőrendszer bekötése a Dabasi Rendőrkapitányságra

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Körzeti megbízott rendőrök átköltözése a Fő út 44. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrészbe (volt fogorvosi rendelő)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőbizottsága tagjainak delegálása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Javaslattétel az ülésekről történő videofelvétel készítés lehetőségének és módjának kidolgozására történő ad-hoc bizottság létrehozására, működésére

Előterjesztő: Dr. Nagy Vilmos képviselő

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.)  „Vizilabda uszodai csarnok” építési engedélyezési terv tervezési szerződésének 1.sz. módosítása felfüggesztés miatt

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.)  Projektmenedzseri feladatok ellátására ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.)  Korcsolyapálya palánk beszerzési lehetőségről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi, Kistói utcában 7 db Altra lámpa felszerelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 60/A szám és 1843/3 hrsz ingatlanon építendő mini bölcsőde kertészeti kiviteli tervek elkészítése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezési terve

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Háziorvosokkal és Fogorvossal kötött alapellátási szerződések módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Sertéstelepi út padkarendezése 2. ütem – kivitelező megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kérelme előirányzat felhasználásáról folyamatban lévő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Térfigyelőrendszer bekötése a Dabasi Rendőrkapitányságra

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Körzeti megbízott rendőrök átköltözése a Fő út 44. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrészbe (volt fogorvosi rendelő)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőbizottsága tagjainak delegálása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) „Vizilabda uszodai csarnok” építési engedélyezési terv tervezési szerződésének 1.sz. módosítása felfüggesztés miatt

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Projektmenedzseri feladatok ellátására ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Korcsolyapálya palánk beszerzési lehetőségről tájékoztatás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi, Kistói utcában 7 db Altra lámpa felszerelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi, Kossuth Lajos utca 60/A szám és 1843/3 hrsz ingatlanon építendő mini bölcsőde kertészeti kiviteli tervek elkészítése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

&t=1157s

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kérelme előirányzat felhasználásáról folyamatban lévő programok lebonyolítására

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Hírmondó Szerkesztőbizottsága tagjainak delegálása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Kiss Ernő művészeti díj alapítása

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Gyermekek nyári programjai, gyermekfelügyelet (szóbeli tájékoztató)

Előterjesztő: Török Lajosné elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolója és a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) DAKÖV Kft. szennyvíz- és vízhálózat bővítés tervezési díjának módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Pénzügyi-gazdasági átvilágítás elrendelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Uszoda műszaki megvalósíthatósági tanulmány tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Síkosságmentesítési feladatok - sószórás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolója és a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) DAKÖV Kft. szennyvíz- és vízhálózat bővítés tervezési díjának módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Pénzügyi-gazdasági átvilágítás elrendelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Uszoda műszaki megvalósíthatósági tanulmány tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási lehetőségek)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>


1.) Testületi ülésekről készítendő videófelvételek megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: a DTKH képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati tulajdonú szántók (029/14, 0193/4, 0186/38,0193/1, 0195/1, 0195/5 081/88 és 081/89 hrsz) haszonbérbe adása, bérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Belterületbe csatolási kérelem 0221/43 hrsz

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Belterületbe csatolási kérelem 069/10-11 hrsz

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 050/44 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (1930 és 1929/2 hrsz) összevonása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Beszámoló a Konyha munkájáról

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Vallási okból igényelt eltérő étkezés biztosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A 2019. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Sertéstelepi út padkarendezése - kivitelező megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Az Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Köztisztviselők illetménykiegészítése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Településüzemeltetéshez traktor vásárlása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Bölcsőde berendezés tervező kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Új jogi képviselő megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása, módosítás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Szerződés módosítása Haraszti úti járdaépítés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Szerződés módosítása Templom utca burkolatfelújítása, járdaépítés, vízelvezetés építése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

26.) EU WIFI helyének meghatározása, ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

27.) Statikus megbízása műszaki szakvélemény készítésére a Fő út 73. sz. alatti épületre (volt pártház)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

28.) Gazdasági-pénzügyi átvilágítás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

29.) Közbeszerzési jogi átvilágítás elrendelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

30.) Déli kerékpárút áttárgyalása, állásfoglalás a továbblépés ügyében

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

31.) Uszoda megvalósíthatósági tanulmány terve

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

32.) Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

33.) ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

34.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosság mentesítés a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

35.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

36.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola Aula és Sportcsarnok rendezvényeihez kapcsolódó takarítási szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra.

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

37.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumának takarítási Szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra. Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

38.) ABÉVA KFT. Felügyelő Bizottságának személyi változása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

39.) Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről

Előterjesztő: Dr. György Balázs PJÜTB elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

40.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

41.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

42.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási lehetőségek)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Testületi ülésekről készítendő videófelvételek megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: a DTKH képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati tulajdonú szántók (029/14, 0193/4, 0186/38, 0193/1, 0195/1, 0195/5 081/88 és 081/89 hrsz) haszonbérbe adása, bérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (1930 és 1929/2 hrsz) összevonása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló a Konyha munkájáról

Előterjesztő: Rácz Viktória intézményvezető

6.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Vallási okból igényelt eltérő étkezés biztosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A 2019. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Sertéstelepi út padkarendezése – kivitelező megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2019. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településüzemeltetéshez traktor vásárlása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Bölcsőde berendezés tervező kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Téli síkosságmentesítés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Új jogi képviselő megbízása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Közbeszerzési szakértő kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása, módosítás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Szerződés módosítása Haraszti úti járdaépítés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Szerződés módosítása Templom utca burkolatfelújítása, járdaépítés, vízelvezetés építése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) EU WIFI helyének meghatározása, ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Gazdasági-pénzügyi átvilágítás

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Közbeszerzési jogi átvilágítás elrendelése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Déli kerékpárút áttárgyalása, állásfoglalás a továbblépés ügyében

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

26.) Uszoda megvalósíthatósági tanulmány terve

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

27.) Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

28.) ABÉVA Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

29.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában zöldfelület, udvar és atlétikai pálya karbantartása, hó-eltakarítás és síkosság mentesítés a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

30.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumában felügyeleti, ügyeleti szolgáltatások a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

31.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola Aula és Sportcsarnok rendezvényeihez kapcsolódó takarítási szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra.

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

32.) Alsónémedi Széchenyi Általános Iskola és Sportcsarnok épületkomplexumának takarítási szolgáltatása a szerződés hatályba lépését követő 12 hónapos időtartamra.

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

33.) ABÉVA KFT. Felügyelő Bizottságának személyi változása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

34.) ABÉVA Kft. 2019. III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

35.) Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási lehetőségek)

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

36.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Képviselő-testület eskütétele

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Polgármester eskütétele

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A Polgármesteri program ismertetése

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Polgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alpolgármester választása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Alpolgármester eskütétele

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Külsős bizottsági tagok eskütétele

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.)  Fővárosi Agglomeráció Önkormányi Társulásba tag delegálása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.)  Polgármesteri jogviszony megszűnésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről

Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az iskola tájékoztatása a 2018/19-es tanévről, a tanévkezdés változásairól

Előterjesztő: Kotán Miklós igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Óvoda személyi, tárgyi feltételei, nyári nyitva tartás tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Bodó Dávid tűzoltóparancsnok-helyettes és Vincze József polgármester

űElőterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

A 2019. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Egészségügyi szolgáltatók székhely módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Belterületbe csatolási kérelmek (0221/44, 035/2 és 035/6, valamint 0240/35-37 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>


1.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói a 2018-as évről – véleményezés

Előterjesztő: Kuratóriumi elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A 2019. évi költségvetés II. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Bursa Hungarica 2020. évi pályázathoz való csatlakozás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2020-2034. közötti gördülő fejlesztési terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Elővásárlási jogról való lemondás (1255/2 hrsz-ú földterület) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Fő út 73-75. parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Templom utca burkolat felújítás, járdaépítés, vízelvezetés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Haraszti úti járda felújításának tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Háromoldalú megállapodás megkötése (albérleti hozzájárulás rendőrség) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Területátadás a Magyar Államnak (út céljára) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Polgármesteri Hivatal kiviteli tervek és településközpont belső úthálózati koncepcióterv tervezőjének megbízása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Az ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos szerződések – véleményezés

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Az ABÉVA Kft. 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>