movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2019. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek:Haraszti út forgalomlassítása, földszállítási ügy, szemétbánya rekultivációja

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 


Meghívó és előterjesztések >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az óvodaépületek felújításához műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2017. évi Közbeszerzési Terv módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) „PM_EUALAPELLÁTÁS_2017 Központi orvosi rendelő létesítése Alsónémedin című pályázathoz önerő biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Déli körforgalom étépítés tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati zászló adományozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések zárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Művelődési Ház eszközbeszerzések Beszerzési Szabályzat alóli kivonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Központi orvosi rendelő tervbemutató (a terveket a Tervező személyesen mutatja be)

Előterjesztő: Farkas Gábor tervező és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések zárása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Települési Értéktár Bizottság megalakítása és a Hungarikum 2017. pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Művelődési Ház eszközbeszerzések Beszerzési Szabályzat alóli kivonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Óvodavezető vezetői programjának elfogadása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi pedagógiai tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) 061/51 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 2017. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járda építéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kivålasZtåsa

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Óvoda átköltözése a Kossuth utcai volt iskolaépületbe

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz.-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

23.) Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

24.) Települési adó rendelettel kapcsolatosan érkezet törvényességi felhívás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

25.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

26.) Személyi ügy – ABÉVA Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója – véleményezés

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések ajánlattevők kiválasztása – Eszközbeszerzés – Szolgáltatások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járdaépítéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. I. negyedévi tevékenységéről

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

19.) Személyi ügy – ABÉVA Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és wlőterjesztések >>>

 1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi pedagógiai tevékenységéről

Előterjesztő: Lupa János

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Óvodavezető vezetői programjának elfogadása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kérdések

Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó ée előterjesztések >>>

1.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Déli iparterülettel kapcsolatos kérés, felajánlás (HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény)

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>