movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2018. augusztus 16., csütörtök, Ábrahám napja van. Holnap Jácint napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Lakáscélú támogatás véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése

Előterjesztők: Háziorvosok, Gyermekorvos, Védőnők, Fogorvos, orvosi ügyelet Vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Radványi Judit intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Suplicz Zsolt elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány elnökének lemondása és új elnök választása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Tájékoztatások:

– Gyermeknap megszervezése,

– Pedagógusnap megszervezése,

– Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről – véleményezés

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ASE tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Településrendezési eszközök készítésére ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

11.) Útépítés tervezésére ajánlatkérés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) ABÉVA Kft. üzlet bérbeadási ügye (Adidas bolt)

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Egyebek

Felvétel >>>

Zárt ülés:

14.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Vagyoni ügyek – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Kiss Miklós elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek: Az új HÉSZ jelenlegi állása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Településközponttal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 business128 w

Meghívó és előterjesztések >>>


Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Vad Tibor tűzoltóparancsnok

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló Alsónémedi 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Kocsis István kapitány

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása (a rendelet-tervezetet az előző ülésre már kiküldtük)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi tag lemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) UPC Magyarország Kft. kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Ovodavezető kinevezésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>