movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2018. január 17., szerda, Antal és Antónia napja van. Holnap Piroska napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend előtt:

A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL Nonprofit Zrt., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetési évről, 2017. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, a 6/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZMSZ)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha SZMSZ-ének elfogadása, vezetői megbízás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátási együttműködési megállapodásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Útépítési közbeszerzési eljárások megindítása (adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati kerete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szerződéskötés a Tankerülettel a régi iskolarész átadásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítás (Opál ház műszaki ellenőrzése miatt)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Opál ház felújításának műszaki ellenőrzésével kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés:

11.) 157/2016. (IX. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Végrehajtási ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND - Nyilvános ülés:

1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vízi-közmű vagyonátadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Vízi-közmű vagyonátadás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Igazgatási szünet elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

2.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Zárt ülés:

4.) Személyi ügy

Előterjesztő: Zsin Géza elnök