CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - PBH032/2016. (03. 22.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

032/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága elfogadja a Fábry Ügyvédi Iroda beszámolóját a Hungária Zrt. értékpapírjaival kapcsolatos folyamatban lévő eljárások státuszáról. Egyúttal javasolja, hogy a 2016. március 23-án esedékes felszámolóval történő személyes egyeztetést követően a Fábry Ügyvédi Iroda kérjen a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának vezetőjétől tájékoztatást arról, hogy miért nem történik semmilyen intézkedés az ügyben az irányadó eljárási határidők többszörösének letelte ellenére.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N001