KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 03. 22. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatója

Előterjesztő: Ügyvédi iroda

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) 2015. évi belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Fodor Pálné első ellenőri vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

7.) Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József Polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Bölcsőde paramétereinek kiválasztása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>  Határozat >>> 

13.) Egyebek - Árpád úti gyalogátkelőhely, ülések hangfelvételének minősége

Felvétel >>> Felvétel >>>