CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - PBH036/2016. (03. 22.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

036/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta az ABÉVA KFT. ügyvezetője és Felügyelő Bizottsága által előterjesztett javaslatokat. Javasolja az iskola épületének használata kapcsán az önkormányzat és a KFT. közti megállapodás módosítását a Felügyelő Bizottság 2/2016.(II.23.) és 3/2016.(II.23.) számú határozatában foglaltak szerint. Javasolja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság 4/2016. (II.23.) javaslatában foglaltakra 2016. szeptemberében – a KLIK státuszának ismeretében – térjenek vissza.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N005