CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - PBH040/2016. (03. 22.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

040/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú úton átmenő gépjármű forgalom zavaró hatásának csökkentése, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében támogatja a 952 hrsz-ú út szilárd burkolattal és vízelvezetéssel való kiépítését. Javasolja felkérni a Polgármestert, hogy az építés finanszírozásának megosztása érdekében kezdjen tárgyalást az érintett telkek tulajdonosaival, valamint az építéshez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével bízza meg az ÉP-KERT
Mérnökiroda Kft-t (2014 Halásztelek, Katona József u. 45.) 460.000,- Ft + ÁFA tervezési díjért.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N007