CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - PBH041/2016. (03. 22.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 5 igen 1 nem szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

041/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Kossuth Lajos utcai iskola szükséges felújítási tervét és azt támogatja. A felújítások elvégzésére az általános tartalék terhére 3.500.000,- Ft + ÁFA keretet javasol biztosítani. A Bizottság elfogadja a haladéktalan intézkedés indokoltságát, ezért a szükséges beszerzéseket javasolja kivenni a Beszerzési Szabályzat hatálya alól azzal, hogy minimum három, lehetőleg helyi vállalkozóktól megkért ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést a polgármester a munkálatok mielőbbi elvégzésére.

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök

http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N008