CIVIL KAPOCS önkormányzati dokumentumtár
határozatok legkorábbilegkésőbbikarakterek
35522006-03-022017-03-142572576
j.könyveklegkorábbilegkésőbbikarakterek
1822007-01-262013-12-184070922
J.könyvek Kt. határozatokBiz. határozatok újakkal kezdődik Szűkítés évre: Szűkítés hónapra:

A keresett határozat, jegyzőkönyv szórészlete:

2016-03-22 - PBH045/2016. (03. 22.) sz. bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága 6 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

045/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága megtárgyalta a Bölcsőde tervezési program meghatározásához szükséges paramétereket és az alábbiak szerint javasolja megépíteni a Bölcsődét:
Csoportszobák száma 2
2. Gyermekfelügyeleti szoba fektető terasszal igen
3/a. Főzőkonyha nem
3/b. Melegítő konyha igen
4. Tejkonyha létesítése nem
5. Sószoba létesítése igen

Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Dr. György Balázs bizottsági elnök


http://www.civilkapocs.hu/www/index.php ... .html#N012