movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2023. február 03., péntek, Balázs napja van. Holnap Ráhel és Csenge napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND - Nyilvános ülés:

1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vízi-közmű vagyonátadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Vízi-közmű vagyonátadás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Igazgatási szünet elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

2.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel>>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Zárt ülés:

4.) Személyi ügy

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> 

8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) 052/24 hrsz.-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) 061/46 és 061/49 hrsz.-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Szüreti felvonulással és bállal kapcsolatos gondok, Orgona és Deák Ferenc utcai közvilágítással kapcsolatos gondok, Kerékpársáv felfestésének állapota)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Felvétel>>> Felvétel>>> Határozat >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Előeterjesztés >>> Felvétel >>>

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>  

5.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek ( A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól, Karácsonyi csomag, Járdák állapota )

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel>>>  Felvétel>>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

2.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatásának elbírálása

Előterjesztők: Nagy Ibolya ügyintéző

Nyilvános ülés:

3.) A település 950 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat időpontjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Szóbeli tájékoztatók:

– Mikulásnapi előkészületek

– Adventi készülődés (karácsonyi gyertyagyújtás, élő betlehem stb.)

– Karácsonyi gála

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Bgránit Kft. telephely kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós kirendeltség-vezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Településközpont tervezési pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Egyebek (A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól)

Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:
1.) Alsónémedi egészségügyi alapellátásának helyzete

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Zsin Géza a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>>

5.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés II. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A kamerarendszer felülvizsgálata, lehetséges fejlesztések bemutatása

Előterjesztő: Mikola Péter a Hiteles Kft. ügyvezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településközpont tervezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Telekalakítási szándékról szóló döntés (Bölcsőde)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek (Daköv javítások, felújítások műszaki tartalma, Daköv - önkormányzat közművagyon átadás problémája, a CBA cent bezárásának hatása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Fevétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) József A. utca 1/2-ed tulajdonrészének tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés: Napirend előtt:

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatójának bemutatkozása

3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói – véleményezés

Előterjesztő: Az Alapítványok Elnökei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Szóbeli tájékoztatók: Búcsú,Falunapok, Szüreti bál, Idősek világnapja, Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Felvétel >>> 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Mezőőri beszámoló

Előterjesztő: Mezőőrök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Településközpont tervezése - véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Alsónémedi egészségügyi helyzete

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Egyebek (máltai utazás névsora, utakba belógó fák) 

Felvétel >>> Felvétel >>>   

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatának benyújtása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> 

2.) A gyermekorvosi rendelő és védőnői rendelő átalakítás és bővítés műszaki ellenőri díjának emelése (CIVIUM KFT.)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> 

3.) A települési adóról szóló 8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjsztések >>>

1.) Naperőműpark ügyében állásfoglalás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola új informatikatermének kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Sportpark kiépítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Nemzeti értéktár és hungarikumok gyújtése pályázat

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjsztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

ck yt 2016 01 042016. első négy hónapjában minden korábbi érdeklődést felülmúlt a Civil Kapocs Egyesület által rögzített, önkormányzati ülésekről készült videofelvételek nézettsége a jutúbon. Az átlagos 15-18 percnyi megtekintési idő arra enged következtetni, hogy forgalom nagyrészt a 2015. szeptemberben indított ügytérképnek és a tartalmakra mutató hivatkozások kezelésének köszönhető.

Az ügytérkép lényege, hogy egy adott önkormányzati döntési folyamathoz kapcsolódó tartalmakat (előterjesztés, felvétel, határozat) html hivatkozásokkal ellátott ábrán, egy képernyőn lehet áttekinteni.

A beágyazott linkek lehetővé teszik a tartalmak közvetlen elérését, amire szükség is van, mert kinek lenne ideje egy többórás ülésről készült videóban azt az öt percet keresgélni amire éppen kíváncsi? Az előterjesztés-halmokban való turkálás helyett a felhasználóbarátságot a napirendek szórészletre kereshetősége is segíti. Köszönet Uros Krcadinacnak és a K-Monitornak az adatvizualizációs alapelvek elsajátításáért! 

Overview first, zoom and filter, then details-on-demand
(Ben Shneiderman)

Az ügytérképünk fejlesztésénél Ben Shneiderman gondolatát tartottuk szem előtt: Áttekintés először - nagyítás, szűrés - részletek igény szerint. A jelek arra mutatnak, hogy Shneiderman elve működik.

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) sz. rendelet I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása

Előterjesztők: Dr. Gálos Júlia igazgató???

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása

Előterjesztők: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 3/2014. (II. 25.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Hungária Értékpapírt Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Naperőműpark létrehozása ügyében állásfoglalás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Települési adóról szóló rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek(Közbeszerzési eljárás lezárása, részvétel testvérvárosi programban, iskolai informatika terem)

 Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>  

Zárt ülés:


13.) A Helyi kitüntetésekre érkezett javaslat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

14.) ABÉVA KFT kötvényének kamatmódosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

15.) Vagyoni ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>> 

1.) Jasper Lóránt ügyvezető szóbeli tájékoztatója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) sz. rendelet I. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az ABÉVA KFT 2016. I. negyedévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA KFT kötvényének kamatmódosítása – véleményezés

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Fábry Ügyvédi Iroda beszámolója, a Hungária Értékpapírt Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adóról szóló rendelet-tervezet tárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évéről szóló beszámolójának véleményezése

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévről szólóbeszámolójának véleményezése

Előterjesztők: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatásáról szóló 8/1996. (VI. 28.) sz. rendelet módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Szóbeli tájékoztatók: Könyvtár költözése, Augusztus 20-i ünnepséggel kapcsolatos feladatok, Falunapi rendezvénysorozat (búcsú, szüreti bál, pörkölt fesztivál stb.), Búcsú előkészületei, Falunapok előkészületei.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Mezőőri szolgálat beszámolója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Naperőműpark létrehozása ügyében állásfoglalás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat pályázatfigyelési rendszerének felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek (Temető parkolójának bővítése)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) KEHOP 5.2.9 jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép- Magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” című pályázat pályázatírójának kiválasztása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) KEHOP 5.2.9 jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép- Magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” című pályázatra beérkezett pályázatok bontása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

2016. május 14-én civil nyílt nap alkalmából szívesen látunk mindenkit, aki többet szeretne megtudni a Civil Kapocs Egyesület tevékenységéről. A 'Transzparentúra' eseménysorozat első állomásaként a faluházban több - nem csak helyi kötődésű - civil szervezet mutatkozik be, illetve tart 9-12 óra között szakmai előadásokat:

Alsónémedi Községért Közalapítvány - dr. Nagy Vilmos a kuratórium elnöke

A közalapítvány tevékenységének bemutatása

Járókelő Egyesület (www.jarokelo.hu) - Le Marietta ügyvivő

Közterületi problémák megoldására alakult honlapot üzemeltető civil szervezet bemutatása.

K-Monitor Egyesület (www.k-monitor.hu) - Léderer Sándor igazgató

Redesign Hungary és a www.civilzseb.hu bemutatása

dr. Micsik András - MTA SZTAKI, Juhász Zoltán - Civil Kapocs

Önkormányzati ügytérkép és döntéstörténet publikálása szemantikus weben.

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) KEHOP 5.2.9 jelű, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a Közép- Magyarországi Régió települési önkormányzatai számára” című pályázat pályázatíró kiválasztásának előkészítése

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

A Kazinczy utcai akciónk mérlege: egy igazán jó hangulatban eltöltött nap, több, mint százezer forint adomány a Járókelő Egyesületnek, 50 db lángos hajléktalanoknak, amit egy erre szakosodott önkéntes szállított ki, és kb. 80 lángosra való tészta a Katolikus Caritas helyi szeverezetének. Köszönet dr. Nagy Vilmosnak az elkészített videoklipért!