movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. január 28., péntek, Károly és Karola napja van. Holnap Adél napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend

1.) Bölcsőde helyének kijelölése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Fő út 56. sz. alatti üzlethelyiség bérlete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A Szabadság tér 12/A. sz. alatti üzlethelyiség bérlete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A 2015. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> 

Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

6.) Beszerzési szabályzat – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Teljesítmény-követelmények (Polgármesteri Hivatal ) alapját képező célok meghatározása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Bölcsőde helyének kijelölése – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Gyermekorvosi rendelő felújításához műszaki ellenőr kiválasztása  véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme ingyenes terem és pályahasználat iránt

Előterjesztő: Dr. Nagy Vilmos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

11.) Egyebek (Képviselő-testületi, bizottsági határozatok kötelező kiküldése)

Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

12.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése

13.) Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő felújítás - közbeszerzési eljárása, Ajánlattevők kiválasztása

A napirendekhez az írásos előterjesztés csatolva! 4./ napirend anyaga csak külsős bizottsági tagoknak, testületi tagok már megkapták!

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Jobbágy Ilona intézményvezető

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Községért Közalapítvány kérelme csarnok és pályahasználat iránt – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Egyebek (2016. évi munkaterv)

Előterjesztés>>> Felvétel >>>   Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>>

Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

2.) Bölcsőde helyének kijelölése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek (Rendőrség, mezőőrség telefonos elérhetőségének gondjai)

Felvétel >>> Határozat >>>

 

2000 12 11 kt

 

2000 11 30 kt

 

2000 11 27 kt

 

2000 10 27 kt

 

2000 09 08 kt

 

2000 06 30 kt

 

2000 05 09 kt

 

2000 04 27 kt

 

2000 03 31 kt

 

2000 02 25 kt

 

2000 01 28 kt

 

1999 12 13 kt

 

1999 11 26 kt

 

1999 10 29 kt

 

1999 09 03 kt

 

1999 06 25 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatása(Hungária Értékpapír ügyben)

Előterjesztő: Ugyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Eva óvodavezető

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>SZMSZ 3. oldal >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Kulturális bizottsági tag lemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés beterjesztése – a rendelet-tervezet az ülésen kerül kiosztásra

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ülésen kiosztott előterjesztés >>> Intézményi igények >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>

5.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Pótanyag >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. - bérleti szerződések meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>>

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

7.) ABÉVA KFT. - Iskolai takarítás közbeszerzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

8.) ABÉVA KFT. ügyvezetőjének jutalmazása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

9.) ABÉVA KFT. - Józan Kft. bérleti ügye

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

10.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

11.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

12.) Közbeszerzési eljárások indítása (Opál-ház, gyermekorvosi rendelő)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

14.) Egyebek (Síkosság-mentesítés, Bölcsőde helyének kiválasztása, Gréder használata, Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés, Helyreigazítás, Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat)

Síkosságmentesítés >>>

Bölcsöde helyének kiválasztása >>>

Gréder használata >>>

Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés >>>

Helyreigazítás >>> 

Idősek tanácsával kapcsolatos javaslat >>>

Zárt ülés:

15.) Személyi ügyek – szóbeli tájékoztatás

 

1999 04 30 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. ügyei bérleti szerződések meghosszabbítása, iskola takarítás közbeszerzése, a Józan Kft. bérleti ügye, ügyvezető jutalmazása véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető

Bérleti szerződések előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Iskola takarítás közbeszezése  előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Józan Kft. bérleti ügye előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Ügyvezető jutalmazása előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) Beszerzési szabályzat elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Napirendről levételre került.

3.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - dr. Tüske Zoltán, Síkosságmentesítés - dr. Tüske Zoltán)

Felvétel >>>

Tájékoztató >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. bérleti szerződéseinek meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

2.) A hó eltakarítás, síkosság mentesítés tanulságai

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) A külterületi utak javításának programja

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - Bálint Sándor, Kaszálás - Kiss Miklós )

Felvétel >>>

Felvétel >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend:

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>