movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2023. szeptember 30., szombat, Jeromos napja van. Holnap Malvin napja lesz.

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója – véleményezés

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések ajánlattevők kiválasztása – Eszközbeszerzés – Szolgáltatások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járdaépítéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. I. negyedévi tevékenységéről

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

19.) Személyi ügy – ABÉVA Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és wlőterjesztések >>>

 1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló a Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola Alsónémedi Telephelyének 2016 -2017. tanévi pedagógiai tevékenységéről

Előterjesztő: Lupa János

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évéről szóló beszámolója

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Óvodavezető vezetői programjának elfogadása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kérdések

Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó ée előterjesztések >>>

1.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz-ú ingatlanon

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Déli iparterülettel kapcsolatos kérés, felajánlás (HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény)

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND:

1.) Önkormányzati ingatlanba székhely és telephely bejegyzés iránti kérelmek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) II. sz. háziorvosi körzeti rendelés átköltözése a Fő út 34. sz. alatti rendelőbe

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 130/2014. (IX. 10.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Hozzájárulás iskolát érintő átszervezéshez

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Járdaépítési program indítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztzések >>>

NAPIREND:

1.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) VEKOP Kerékpárút pályázat szemléletformálási tevékenység végzéséhez ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása (ajánlatok bontása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása (ajánlatok bontása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) KEHOP Óvoda energetika pályázat keretében műszaki ellenőr és projektmenedzseri feladatok ellátására Ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése

Előterjesztő: Horváth Miklós üv.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Önkormányzati útépítések előkészítése, ajánlatevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Önkormányzati járda építések előkészítése, ajánlattevőkők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzati út és járda építések előkészítése, műszaki ellenőrzésre ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Önkormányzati útépítések előkészítése, Iskola utcai elektromos hálózat áthelyezéséhez ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztők: Háziorvosok, Gyermekorvos, Védőnők, Fogorvos, orvosi ügyelet Vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Dr. Papp Zsolt székhely létesítési kérelme

Előterjesztő: Dr. Papp Zsolt háziorvos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Radványi Judit intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéröl

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

Előterjesztő:

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

Előterjesztő: Suplicz Zsolt elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

18.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

 

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Lakáscélú támogatás véleményezése

Előterjesztő: Nagy Ibolya és Kovács Szilvia ügyintézők

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése

Előterjesztők: Háziorvosok, Gyermekorvos, Védőnők, Fogorvos, orvosi ügyelet Vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Radványi Judit intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Suplicz Zsolt elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány elnökének lemondása és új elnök választása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Tájékoztatások:

– Gyermeknap megszervezése,

– Pedagógusnap megszervezése,

– Előkészület: június 4. Trianoni békeszerződés

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről – véleményezés

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló az ASE tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Településrendezési eszközök készítésére ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Határozat >>>

11.) Útépítés tervezésére ajánlatkérés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) ABÉVA Kft. üzlet bérbeadási ügye (Adidas bolt)

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Egyebek

Felvétel >>>

Zárt ülés:

14.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Vagyoni ügyek – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről – véleményezés

Előterjesztő: Kiss Miklós elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Egyebek: Az új HÉSZ jelenlegi állása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Településközponttal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>