movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2022. december 09., péntek, Natália napja van. Holnap Judit napja lesz.

1999 06 25 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatása(Hungária Értékpapír ügyben)

Előterjesztő: Ugyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Eva óvodavezető

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>SZMSZ 3. oldal >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Kulturális bizottsági tag lemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés beterjesztése – a rendelet-tervezet az ülésen kerül kiosztásra

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ülésen kiosztott előterjesztés >>> Intézményi igények >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>

5.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Pótanyag >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

6.) ABÉVA Kft. - bérleti szerződések meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Településfejlesztési bizottság >>>

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

7.) ABÉVA KFT. - Iskolai takarítás közbeszerzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

8.) ABÉVA KFT. ügyvezetőjének jutalmazása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

9.) ABÉVA KFT. - Józan Kft. bérleti ügye

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

10.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

11.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

12.) Közbeszerzési eljárások indítása (Opál-ház, gyermekorvosi rendelő)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

13.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

14.) Egyebek (Síkosság-mentesítés, Bölcsőde helyének kiválasztása, Gréder használata, Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés, Helyreigazítás, Idősek Tanácsával kapcsolatos javaslat)

Síkosságmentesítés >>>

Bölcsöde helyének kiválasztása >>>

Gréder használata >>>

Önkormányzati bérleménnyel kapcsolatos kérdés >>>

Helyreigazítás >>> 

Idősek tanácsával kapcsolatos javaslat >>>

Zárt ülés:

15.) Személyi ügyek – szóbeli tájékoztatás

 

1999 04 30 kt

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. ügyei bérleti szerződések meghosszabbítása, iskola takarítás közbeszerzése, a Józan Kft. bérleti ügye, ügyvezető jutalmazása véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető

Bérleti szerződések előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Iskola takarítás közbeszezése  előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Józan Kft. bérleti ügye előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Ügyvezető jutalmazása előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) Beszerzési szabályzat elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Napirendről levételre került.

3.) Központi orvosi ügyelet finanszírozása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - dr. Tüske Zoltán, Síkosságmentesítés - dr. Tüske Zoltán)

Felvétel >>>

Tájékoztató >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) ABÉVA Kft. bérleti szerződéseinek meghosszabbítása – véleményezés

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

2.) A hó eltakarítás, síkosság mentesítés tanulságai

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) A külterületi utak javításának programja

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Egyebek (Bölcsöde - Bálint Sándor, Kaszálás - Kiss Miklós )

Felvétel >>>

Felvétel >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend:

Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

2.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

3.) Tájékoztató a Fantázia Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévének I. féléves munkájáról

Előterjesztő: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

Határozat >>>

4.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások: – a 2016. évi kulturális programokról, – a Magyar Kultúra Napjáról, – a Faluházi estékről.

Felvétel >>>

Határozat >>>

Határozat >>>

 

 

 

1999 03 26 kt

 

teli alom

Úgy tűnik, hogy az Alsónémedi Önkormányzat hivatala nehezen ébredezik téli álmából. A település honlapjára még mindig nem kerültek fel a már több, mint egy hónapja tartott bizottsági és testületi ülések jegyzőkönyvei. Nem mintha lenne bármi egetrengető információ ezekben az adatokban...és az is teljesen valószínűtlen, hogy Guinness rekord megdöntésére tennének kísérletet a terjedelem tekintetében. Valamiért - kifogásból mindig több is szokott lenni - a téli álom folytatódik. Talán a fehér lovon érkező szőke hercegre várnak, hogy csókot dobjon Csipke Rozika arcára és minden életre keljen. Kár, hogy fehér ló, meg a szőke herceg is csak a mesében létezik.

 

ck mod vegzes 2015 12 17

Egy váratlan, de legalább annyira kellemes meglepetéssel indult a Civil Kapocs 2016-os éve: a taggyűlés által 2015. 12. 17-én elfogadott - az új PTK-nak is megfelelő - alapszabályáról és az egyéb változásokról a Budapest Környéki Törvényszék már 2016. január 4-én elfogadó végzést hozott, amit még aznap elektronikusan kézbesített. Ez enyhén szólva nem említhető egy kapon a korábbi viszonyokkal, amikor sokszor hónapokig, évekig húzüdhatott egy-egy egyszerű ügy is. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a változás-bejegyzési kérelmünket 2015. 12. 29-én nyújtottuk be és az indoklás sem egy bárkire alkalmazható 'sablon', akkor még hihetetlenebbnek tűnik a dolog. Úgy látszik sikerült valami kézzel fogható, egyértelműen érezhető eredményt elérni a bíróságok működésében.

 

hall

 

Budapest, Nyíregyháza, A L S Ó N É M E D I , Szeged, Szentendre...

 

 

Vincze József polgármester: ...A 2015-ös évet tragikus események sorozata árnyékolta be, hiszen év elején az önkormányzatnál egy vagyonvesztés, majd a későbbiekben egy némedi iskolásunk tragikus elvesztése nyomott bennünket...

Rendkívül felháborítónak tartjuk és mélységesen elítéljük, hogy egy gyermek életét követelő, iskolai kiránduláson - enyhén szólva kétséges körülmények között - történt tragédia bármilyen módon egy lapon legyen említve egy olyan vagyonvesztéssel, ami az önkormányzatot érte. Legyen az bármekkora mértékű! Ráadásul: kényelmetlen cipő szokott 'nyomni' saroktájékon, egy valódi tragédia pedig pótolhatatlan veszteség egy család és a barátok számára!

A fenti mondat a legminimálisabban elvárható tapintat, együttérzés és az érzelmi intelligenca teljes hiányának bizonyítéka. Nem tisztünk a gyászoló család nevében tiltakozni, de erkölcsi kötelességünkek érezzük, hogy egy ilyen mondat kimondását elítéljük!

 

Napirend előtt:

A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetési évről, 2016. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel.

Napirend testületi ülés:

1.) Az ABEVA Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezése

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) A hentesüzlet kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

3.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

4.) A közterület használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól szóló 17/2015. (XI. 26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

5.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

6.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. I. negyedéves rendezvényeihez forrás biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

7.) A 107/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

8.) Szóbeli tájékoztatás a bölcsőde helyének kialakításáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Határozat >>>

Felvétel >>>

 

NAPIREND: 

1.) Az ABÉVA Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezése

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) A hentesüzlet kialakítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

3.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

4.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. I. negyedéves rendezvényeihez forrás biztosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

5.) Önkormányzati befektetések

Előterjesztő: dr. Tüske Zoltán

Felvétel >>>

 

 

MNB: félmilliárd forint bírság engedély nélküli pénzügyi szolgáltatás miatt

Budapest, 2015. december 3., csütörtök (MTI) - A Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás miatt 500 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Biztonság-Trade Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-re, és megtiltotta, hogy a társaság a nyilvánosságtól származó, visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtsön - tájékoztatta a jegybank csütörtökön az MTI-t.

A tájékoztatás szerint az MNB a - már felszámolás alatt lévő - Hungária Értékpapír Zrt.-nél (Hungária) végzett célvizsgálata, illetve ügyfélbejelentések, és nyilvános közlések nyomán piacfelügyeleti eljárást folytatott le a Biztonság-Trade-nél.
A jegybank megállapította: a Hungáriával azonos székhelyű és ugyanazon vezető tisztségviselőkkel és tulajdonosokkal bíró Biztonság-Trade nem rendelkezett pénzügyi tevékenység végzésére vonatkozó jegybanki tevékenységi engedéllyel. A társaság ennek ellenére üzletszerű tevékenység keretében, kölcsönszerződések formájában, jelentős hozamokat ígérve, többféle mértékű garantált hozamot is vállalva gyűjtött be különböző összegeket számos ügyféltől, jellemzően készpénzben, az adófizetéssel és pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásokat mellőzve - írják.
A közlemény szerint a Biztonság-Trade nagyon kedvezőnek tűnő befektetési lehetőséggel kecsegtette befektetőit: 2013-ban például átlagosan 20, a társasággal jobb ismeretségben álló ügyfeleknek 30-40 százalékos éves hozamot ígértek. Ugyanakkor - bár az átvett pénzeszközökre visszafizetési kötelezettsége volt - mostanáig több mint 4 milliárd forintot nem térített meg a befektetőknek.
A kiszabott bírságtétel meghatározásánál súlyosító körülménynek számított egyebek mellett, hogy a Biztonság-Trade súlyosan és ismétlődően szegte meg a jogszabályokat, amivel kiemelkedő befektetői kockázatot idézett elő. A társaság emellett rosszhiszeműen professzionális, engedélyezett piaci szereplő látszatát keltette ügyfelei felé, kihasználva azt a tényt, hogy vezető tisztségviselői megegyeztek egy, a tevékenységének végzésekor még az MNB nyilvántartásában szereplő, engedélyezett befektetési vállalkozás vezetőivel - áll a jegybank közleményében.
Az MNB a tájékoztatásban hangsúlyozza: a pilótajátékok jellemzője, hogy akár rövidtávon valószínűtlenül magas, kétszámjegyű hozamokat ígérnek, nemegyszer tőke- vagy hozamgaranciát is vállalva. A kereskedelmi banki kamatok, tőkepiaci hozamok világszerte tapasztalt csökkenése azonban sehol sem teszi lehetővé ekkora mértékű megtérülés tartós elérését, tehát ezekben az esetekben megtévesztik a befektetőket - írják.


gde \ gfp

MTI 2015. december 3., csütörtök 10:34

Az eredeti közlemény az mnb.hu-n >>> határozat >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2015. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

2.) ABÉVA Kft. finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

3.) ABÉVA KFT. volt FB tagok tiszteletdíja

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

4.) A helyi adópolitika érvényesülése a 2016. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

5.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet

módosítása Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

6.) Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

7.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

8.) Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló 27/2012. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

9.) Javaslat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

10.) Terület-felajánlás a 051 hrsz-ú Feltáró utca előírt szélességének kialakításához

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

11.) Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

12.) Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

13.) A 101/2015.(IV.27.), 117/2015. (VI. 24.), 175-176/2015.(IX.23.) és 178/2015.(IX.23) sz. önkormányzati határozatok visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

14.) ASE kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

15.) Értékpapírszámla szerződés megkötése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

16.) Hentes üzlet átköltözése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

17.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

18.) Egyebek: Iskolai technikaterem áthelyezés, Bölcsőde helyszínének újratárgyalása, Postával kapcsolatos problémák, Somogyi Béla (Gyáli út) utcai járdaépítés akadálymentessége, Tájékoztatás egy rablással kapcsolatban

Iskolai technikaterem áthelyezés

Előterjesztő: dr. György Balázs Határozat >>> Felvétel >>>

Bölcsőde helyszínének újratárgyalása

Előterjsztő: dr. György Balázs Határozat >>> Felvétel >>>

Postával kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Józan Menyhért Határozat >>> Felvétel >>>

Somogyi Béla (Gyáli út) utcai járdaépítés akadálymentessége

Előterjesztő: Józan Menyhért Felvétel >>>

Tájékoztatás egy rablással kapcsolatban

Előterjesztő: Szántó Erzsébet Felvétel >>>

 

 

Dr.Klotz Péter: 'Az átlátható falu - a pázmándi önkormányzat kezdeményezései a szervezeti működés átalakítására' c. írását olvasva Török László 1988-ban - Egerszegi Krisztina olimpiai győzelme kapcsán - elhangzott emlékezetes mondata jut az ember eszébe:

"..Hát ilyen nincs! Ilyen nincs és mégis van!.."

Anélkül, hogy párhuzamokat próbálnánk keresni a nem éppen rózsás előzményekben Alsónémedi és Pázmánd között, inkább úgy érdemes olvasni ezt az írást, mintha egy tanulságos mese lenne, ahol persze végül mindig a jó legyőzi a rosszat és a főhősök - az üveghegyen  innen, túl az óperencián - boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Miután elolvastuk ezt a 'mesét', azonnal jusson eszünkbe, hogy 'az egyszer volt, hol nem volt' most és itt van, óperencia pedig határos Fejér megyével. Pázmánd közelmúltja tényleg mesebelinek tűnik. A történet annyira idilli, mintha egy minden szempontból ideális vízió lenne.

Nem szabad elfelejteni, hogy - mint minden mesének - ennek a sikertörténetnek is komoly tanulságai vannak. Elsőszámú az, hogy ilyen nincs és mégis van! Pázmánd lakóinak és helyi vezetőinek sikerült valami, amiről eddig azt gondoltuk, hogy lehetetlen. A második tanulság lényegét Majdán Károly, Pázmánd község díszpolgára foglalta össze egy rövid, de annál frappánsabb csattanóval:

"...Pázmánd lakosságának a választáshoz való hozzáállásukat pozitívnak tartom, mert nagy számban részvételüket nyilvánították. Kívánom, hogy a megválasztott képviselő testület tagjai ne éljenek vissza a falu bizalmával és alázattal szolgálják a közjó érdekeit! Mert »a közéleti munkát tiszta kézzel, hideg fejjel és meleg szívvel kell végezni« majd szeretni az embereket..."

Nekünk - némedieknek - nagyon sovány vigasz, hogy nagyrészt a Civil Kapocs Egyesületnek köszönhetően a közérdekű adatok tekintetében biztosított szolgáltatások tartalmi/műszaki tekintetben úgy tűnik (ma még) meghaladják a pázmándi pozitív példát. Nálunk sajnos olyasmi hiányzik, amit nem lehet egy-egy informatikai fejlesztéssel pár hónapon belül megvalósítani. Addig is örüljünk annak, hogy egy másik közösségnek viszont sikerült és bízzunk abban, hogy egyszer, valamikor mi is a pázmándiak nyomdokaiba lépünk.

A teljes tanulmány itt érhető el >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2015. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

2.) Az ABÉVA Kft. 2015. III. negyedéves beszámolója

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

3.) Az ABÉVA Kft. finanszírozása, + a volt FEB tagok jutalmazása

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> Határozat >>> Felvétel >>>

4.) A Suzuki-telep bérleti díjának véleményezése

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

5.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2016. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>  Határozat >>> Felvétel >>>

6.) Az Önkormányzat beszerzéseiről szóló szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

8.) Igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

9.) ASE támogatásával kapcsolatos kérés

Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Iskolai csaptelep áthelyezés

Felvétel >>>

 

 

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Határozat >>>  Felvétel >>>

2.) Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló 27/2012. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

3.) Terület-felajánlás a 051 hrsz-ú Feltáró utca előírt szélességének kialakításához

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

4.) A Hentesüzlet elköltözésének problémái

Előterjesztő: Zsin Géza elnök és Kovács Tibor hentes

Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A szennyvíztisztítóhoz vezető út vízelevezetése és a cserjesor ügye

Előterjesztő: Zsin Géza elnök

Felvétel >>>

6.) Egyebek: Temető bejáratának közvilágítása halottak napján, A tervezett bölcsöde helyével kapcsolatos kérdés, Megaplastic építkezés

Temető bejáratának közvilágítása halottak napján

Előterjesztő: Kiss Miklós Felvétel >>>

A tervezett bölcsöde helyével kapcsolatos kérdés

Előterjesztő: Bálint Sándor Felvétel >>>

Megaplastic építkezés

Előterjesztő: Zsin Géza Felvétel >>>

 

Flowchart lrEgyesületünk egyik legfontosabb célja a közügyek érdekessé, hozzáférhetővé és közérthetővé tétele. Az önkormányzati ügytérkép segítségével egyszerűen áttekinthetjük, az önkormányzati döntési folyamatokat a kezdeményezéstől, a bizottsági javaslatokon és a döntéseken keresztül a megvalósulásig.

Az lap bal oldalán található napirendekre kattintva megjelenítheti a teljes döntési folyamatokat. Az ügytérképen megjelenő ikonokra kattintva elérheti a kapcsolódó előterjesztéseket, határozatokat és az ülés videofelételét az adott napirend tárgyalásával indítva.

A szövegmezőbe írt szórészlettel, illetve a szervezet (Képviselő-testület, bizottságok) kiválasztásával szűkítheti a találatokat. Az oldal megnyitásakor a testületi üléseken tárgyalt napirendek jelennek meg időrendben(az újak elöl).

A megvalósításához a K-Monitor 'Adatozz okosan!' programja keretében kaptunk rendkívül hasznos információkat. Az önkormányzati ügytérképünk ötletét az Open Knowledge Foundation egykori munkatársa, a hirtelen és fiatalon elhunyt Michael Bauer († 2015) inspirálta.

 


Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Fábry és Társa Ügyvédi Iroda beszámolója és javaslata a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. felszámolása ügyében

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) A helyi adókról szóló 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

3.) Gyermekgyógyászati rendelő és az Opál-ház felújítás tervbemutatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

4.) Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módjáról és szervezeti kereteiről való döntés meghozatala

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

5.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

6.) Méhnyakrák szűrés a védőnői ellátórendszer keretében

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Bihari Lászlóné védőnő

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

7.) ABÉVA Kft. részére pénzeszköz átadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

8.) Bölcsőde pályázatírójának kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

9.) A Schuller-csarnok bontásának és a bölcsőde tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

10.) Ingatlanok energetikai pályázat előkészítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi Bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

11.) Földbérletek meghosszabbítása 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>> , Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

Hirdetmény >>>

12.) A 100-101/2015. (IV. 29.) sz. határozatok módosítása (szennyviz önerö biztosítása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

13.) A 117/2015. (VI. 24.) sz. önkormányzati határozatok visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

14.) Műszaki ellenőr felelősségbiztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

15.) Kerékpárúttal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:
Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

16.) A polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről 

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

17.) Egyebek : Molnár Sándor támogatása, Somogyi Béla u. járdaépítés, A hentes helyzete, Zászlók kihelyezése nemzeti ünnepeken, Vizsgálat a Hungária zrt ügyében

Molnár Sándor támogatása

Előterjesztő: Kozma Miklós

Határozat >>>

Felvétel >>>

Somogyi Béla u. járdaépítés

Előterjesztő: Józan Menyhért

Felvétel >>>

A hentes helyzete

Előterjesztő: Józan Menyhért

Felvétel >>>

Zászlók kihelyezése nemzeti ünnepeken

Előterjesztő: Törökné Józan Magdolna

Felvétel >>>

Vizsgálat a Hungária zrt ügyében

Előterjesztő: Törökné Józan Magdolna

Felvétel >>>

2015_10_19_TF_kivonat, 2015_10_20_KB_kivonat, 2015_10_20_PB_kivonat  

Zárt ülés:

18.) Szociális ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

19.) Vagyoni ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

 

Meghívó és előtrejesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Felsőoktatási tanulók támogatása

Előterjesztők: Somogyi Istvánné ügyintéző

Nyilvános ülés:

3.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvátel 0:00:10 >>>

4.) Méhnyakrák szűrés a védőnői ellátórendszer keretében

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Bihari Lászlóné védőnő

Határozat >>>

Felvétel 0:04:15 >>>

5.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Előterjesztés ülésen kiosztva

Határozat >>>

Felvétel 0:14:10 >>>

6.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások:

– Idősek Világnapja, – Október 23-i ünnepség.

Felvétel 0:23:40 >>>

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A Fábry és Társa Ügyvédi Iroda beszámolója és javaslata a Hungária Értékpapír Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. felszámolása ügyében

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel 0:06:30 >>>

2.) Földbérletek meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel 1:02:00 >>>

3.) A 100-101/2015. (IV. 29.) sz. határozatok módosítása (szennyvíz önerőbiztosítása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel 1:09:10 >>>

4.) Műszaki ellenőr felelősségbiztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel 1:17:02 >>>

5.) Egyebek - A hentes helyezete

Előterjesztő: Józan Menyhért

Felvétel 1:19:50 >>>

6.) Bölcsőde pályázatírójának kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel 1:35:40 >>>

7.) A Schuller-csarnok bontásának és a bölcsőde tervezőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat (Bölcsöde terv) >>> 

Felvétel 1:37:25 >>>

8.) Ingatlanok energetikai pályázat előkészítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat (Energietika) >>>

Felvétel 1:43:35 >>>

 

 

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Gyermekgyógyászati rendelő és Opál-ház felújítás tervbemutatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nem küldtek előterjesztést

0:01:38 >>>

2.) A3-as csatorna további kezelése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

0:26:00 >>>

3.) Földbérletek meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

0:44:10 >>>

4.) Kerékpárúttal kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nem küldtek előterjesztést

Határozat >>>

1:00:35 >>>

5.) Steingruber-féle telephely „telekvég” problémái

Nem küldtek előterjesztést

1:10:10 >>>

 6.) Feljegyzés 061-89 hrsz jelenlegi helyzetéről (szeméttelep)

Előterjesztés >>>

7.) Feljegyzés Halászy köz 957 hrsz.

Előterjesztés >>>