KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 06. 06. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztzések >>>

NAPIREND:

1.) ÉPKOMPLEX kivitelezési szerződés módosítása (Opál-ház)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Alsónémedi Platánsor növényvédelmi munkálatainak elvégzése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) VEKOP Kerékpárút pályázat szemléletformálási tevékenység végzéséhez ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készítőjének kiválasztása (ajánlatok bontása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Településarculati kézikönyv tervezőjének kiválasztása (ajánlatok bontása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Opál-ház Dózsa Gy. tér felőli oldalának térburkolása és csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) KEHOP Óvoda energetika pályázat keretében műszaki ellenőr és projektmenedzseri feladatok ellátására Ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ABÉVA Kft. gázszolgáltatói szerződése

Előterjesztő: Horváth Miklós üv.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Önkormányzati útépítések előkészítése, ajánlatevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Önkormányzati járda építések előkészítése, ajánlattevőkők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzati út és járda építések előkészítése, műszaki ellenőrzésre ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Önkormányzati útépítések előkészítése, Iskola utcai elektromos hálózat áthelyezéséhez ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>