KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 06. 27. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózata Alsónémediben működő családi napközi támogatása, valamint feladat-ellátási szerződés kötésének előkészítése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Társuláshoz való csatlakozás) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) DAKÖV Kft. 2016. évi beszámolója – véleményezés

Előterjesztő: Jasper Lóránt ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az anyakönyvi helyi rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) ASP pályázathoz kapcsolódó beszerzések ajánlattevők kiválasztása – Eszközbeszerzés – Szolgáltatások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés Iskola utcai járdaépítéshez szükséges elektromos hálózat áthelyezéséhez kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Önkormányzati útépítések előkészítése, tervező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Alsónémedi közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztés kivitelező(k) kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Kerékpárút VEKOP pályázat Szemléletformálás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Településrendezési eszközök (TAK, TKR és HÉSZ módosítás) készítőjének kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Óvoda energetika KEHOP pályázat műszaki ellenőr kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Óvoda energetika KEHOP pályázat projektmenedzser kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. I. negyedévi tevékenységéről

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

19.) Személyi ügy – ABÉVA Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>