KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 04. 26. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztők: Háziorvosok, Gyermekorvos, Védőnők, Fogorvos, orvosi ügyelet Vezetője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Dr. Papp Zsolt székhely létesítési kérelme

Előterjesztő: Dr. Papp Zsolt háziorvos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Radványi Judit intézményvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ASE tevékenységéröl

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

Előterjesztő:

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló a NYWYG tevékenységéről

Előterjesztő: Suplicz Zsolt elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

18.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>