movie75 document98 business62 business62  paper101  documents15  breakfast13jarokeloinfo24 

Ma 2018. március 22., csütörtök, Beáta, Izolda és Lea napja van. Holnap Emőke napja lesz.

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABEVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: az ABEVA Kft. képviselője Burinda Zita

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Személyi ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adó – új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

14.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Egyebek ( ABÉVA Kft. törsztőke emelése, új ügyvezető kinevezése )

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: az ABÉVA Kft. képviselője Burinda Zita

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Személyi ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) ABÉVA Kft-vel kapcsolatos döntések (törzstőke emelése)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:

1.) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Községünk 950 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatos kérdések

Előterjesztő: Szántó Erzsébet elnök és Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Szóbeli tájékoztatók a március 15-i ünnepség szervezéséről, egyéb aktuális feladatokról.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek:
– Ingatlanvásárlás Előterjesztő: Vincze József polgármester
– Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője

Nyilvános ülés:

2.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

3.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) 2813 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Költségvetési átcsoportosítások (szükség esetén)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) ASP pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról

Előterjesztő: ABEVA Kft. képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat-ABÉVA Kft.-Tankerület közötti három oldalú megállapodás felmondására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek(Fannesz Kft. szerződésének meghosszabbítása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

23.) Személyi ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>