KEZDŐLAP HACKATHON 2015. 09. 15. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:


1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

0:03:50  előterjesztés >>>   határozat >>>


2.) A 2015. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

0:04:55 előterjesztés >>> határozat >>>


3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

0:07:50 előterjesztés >>> határozatok >>>


4.) A Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

0:10:45 előterjesztés >>> kimutatás >>> határozat >>>


5.) DAKÖV Kft. által fizetett irodabérleti díj – véleményezés

0:24:20 irodabérlet >>> daköv levél >>> bérleti szerződés >>> Hannák levél >>> határozat >>>


6.) Szennyvízberuházás gépjárműveinek bérleti és üzembentartói szerződése

0:34:30 előterjesztés >>> határozat >>>


7.) Vízi- és szennyvízközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása – véleményezés

0:49:35 előterjesztés >>> határozatok >>>


8.) Családi napközi szerződésének meghosszabbítása (támogatás), ill. módosítása 

0:53:15 előterjesztés >>> határozat >>>


9.) Költségvetési átcsoportosítások – véleményezés

1:06:10 előterjesztés >>> határozat >>> 


10.) Mobilflottához való csatlakozás lehetősége (dolgozók és tisztségviselők) – véleményezés

1:06:44 előterjesztés >>> határozat >>>


11.) Támogatási kérelmek (Ócsai rendőrőrs klimatizálás, Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. működési támogatás) – véleményezés

1:08:20 előterjesztés >>> határozat >>>


12.) Birgejárás II. területen lévő ingatlan megvásárlása, ill. kisajátítási eljárás elindítása – véleményezés

1:18:15 előterjesztés >>> határozat >>>


13.) Bursa Hungarica 2016. évi pályázathoz való csatlakozás

1:24:25 előterjesztés >>> határozat >>>


Egyebek


14.) Energetikai pályázathoz előkészítő műszaki dokumentáció

1:24:50 előterjesztés >>> határozat >>>


Házalás Alsónémedin

1:35:25


Műszaki ellenőrök felelőssége

1:44:35 határozat >>>


Vételi szándék a  'katonaházakra'

1:53:05


Írásos beszámoló kérése a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében

1:54:30 határozat >>>