KEZDŐLAP HACKATHON 2015. 09. 23. Képviselő-testület ülése

Meghívó >>> Összes előterjesztés >>>

Nyilvános ülés:


1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>>határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=6m10s


2.) A 2015. évi költségvetés III. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=8m5s


3.) Urnafal megépítéséről (forma, méret, férőhely stb.) döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=9m13s


4.) Az óvodai nevelési év kezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai

Előterjesztő: Szabó Eva óvodavezető

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=14m21s


5.) Az iskola tájékoztatója a 2014/2015-ös tanévéről és az új tanév kezdésének tárgyi és személyi feltételeiről

Előterjesztő: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>

előterjesztés >>> iskola beszámolója >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=19m15s


6.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói

Előterjesztő: az alapítványok Elnökei

Tárgyalta:

Kulturális bizottság >>>  Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> Községért A. határozat >>>  Iskola A. határozat >>> Óvoda A. határozat >>> Üdülőtábor A. határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=33m45s


7.) A Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: a Vertikál Nonprofit Zrt. Képviselője

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> kimutatás >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=44m40s


8.) Csatlakozás a Nulla Hulladék Kartához

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=1h4m26s


9.) ADR-Logistics Kft. telephelyének megvalósításáról döntés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=1h7m30s


10.) Loacker Kft. hulladékhasznosító létesítéséhez véleménykérés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=1h38m7s


11.) DAKÖV Kft. által fizetett irodabérleti díj – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=3h46m33s


12.) Szennyvízberuházás gépjárműveinek bérleti és üzembentartói szerződése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=3h48m44s


13.) Vízi- és szennyvízközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> viziközmű határozat >>> csatorna határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=3h55m


14.) Családi napközi szerződésének meghosszabbítása (támogatás), ill. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=3h56m32s


15.) Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=3h59m25s


16.) Energetikai felmérésről tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=2h37m34s


17.) Mobilflottához való csatlakozás lehetősége (dolgozók és tisztségviselők)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h3m12s


18.) Támogatási kérelmek (Ócsai rendőrőrs klimatizálás, Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. működési támogatás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat (rendőrörsőrs) >>> határozat (mentő) >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h9m6s


19.) „Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány” végelszámolása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h12m45s


20.) Bölcsőde helyének kijelölése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=2h49m10s


21.) Birgejárás II. területen lévő ingatlan megvásárlása, ill. kisajátítási eljárás elindítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Településfejlesztési bizottság >>>  Pénzügyi bizottság >>> 

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h15m33s


22.) Bursa Hungarica 2016. évi pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Pénzügyi bizottság >>>

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h21m32s


23. A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h22m5s


24.) Egyebek

24/1.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi taglemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h28m35s

24/3.) Csatorna kotrás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

előterjesztés >>> határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h30m19s

24/4. Pro régió tájélkoztatója

határozat >>>

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=2h9m19s

24/5.) Somogyi Béla u. útépítés

Előterjesztő: Zsin Géza

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h44m58s

24/6.) Pörköltfessztivál elmaradása

Előterjesztő: Kiss Miklós

https://youtu.be/MAcNldfSKA8?t=4h48m49s


Zárt ülés:


25.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelem elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester