KEZDŐLAP HACKATHON 2015. 11. 25. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) A 2015. évi költségvetés IV. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

2.) ABÉVA Kft. finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

3.) ABÉVA KFT. volt FB tagok tiszteletdíja

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

4.) A helyi adópolitika érvényesülése a 2016. évi adómértékek meghatározása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

5.) A helyi adókról szóló 5/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet

módosítása Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

6.) Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

7.) A közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló 8/2005. (VII. 08.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

8.) Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelméről szóló 27/2012. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

9.) Javaslat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

10.) Terület-felajánlás a 051 hrsz-ú Feltáró utca előírt szélességének kialakításához

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

11.) Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

12.) Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

13.) A 101/2015.(IV.27.), 117/2015. (VI. 24.), 175-176/2015.(IX.23.) és 178/2015.(IX.23) sz. önkormányzati határozatok visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>>

14.) ASE kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

15.) Értékpapírszámla szerződés megkötése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

16.) Hentes üzlet átköltözése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Tárgyalta:Településfejlesztési bizottság >>>

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

17.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Határozat >>> Felvétel >>> 

18.) Egyebek: Iskolai technikaterem áthelyezés, Bölcsőde helyszínének újratárgyalása, Postával kapcsolatos problémák, Somogyi Béla (Gyáli út) utcai járdaépítés akadálymentessége, Tájékoztatás egy rablással kapcsolatban

Iskolai technikaterem áthelyezés

Előterjesztő: dr. György Balázs Határozat >>> Felvétel >>>

Bölcsőde helyszínének újratárgyalása

Előterjsztő: dr. György Balázs Határozat >>> Felvétel >>>

Postával kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Józan Menyhért Határozat >>> Felvétel >>>

Somogyi Béla (Gyáli út) utcai járdaépítés akadálymentessége

Előterjesztő: Józan Menyhért Felvétel >>>

Tájékoztatás egy rablással kapcsolatban

Előterjesztő: Szántó Erzsébet Felvétel >>>