KEZDŐLAP HACKATHON 2015. 12. 10. Képviselő-testület ülése (közmeghallgatás)

Napirend előtt:

A helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2015. évi költségvetési évről, 2016. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel.

Napirend testületi ülés:

1.) Az ABEVA Kft. 2016. évi üzleti tervének véleményezése

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

2.) A hentesüzlet kialakítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

3.) 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

4.) A közterület használata és az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól szóló 17/2015. (XI. 26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

5.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>>

Felvétel >>>

6.) A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2016. I. negyedéves rendezvényeihez forrás biztosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

7.) A 107/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati határozat visszavonása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>

Határozat >>>

Felvétel >>>

8.) Szóbeli tájékoztatás a bölcsőde helyének kialakításáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Határozat >>>

Felvétel >>>