KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 03. 22. Kulturális bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:
1) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2) Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók támogatása

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

Nyilvános ülés:

3.) Háziorvos jelölt meghallgatása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Helyi kitüntetések átadása időpontjának módosítása

Előterjesztő: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A felújított művelődési ház átadási ünnepségének és a jubileumi év szervezési munkálatainak előkészítése

Előterjesztő: Szántó Erzsébet bizottsági elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Bölcsőde paraméreinek meghatározása

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat>>>

7.) Egyebek

Felvétel >>>