KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 04. 19. Kulturális bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Helyi kitüntetésre szóló javaslattétel elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés:

1.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók véleményezése

Előterjesztők: háziorvosi ügyelet, háziorvosok, gyermekorvos, védőnők, fogorvos

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Szóbeli beszámoló és tájékoztatások:

– Gyermeknap megszervezése
– Pedagógusnap megszervezése
– Trinanoni békeszerződés
– megemlékezés előkészületei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>