KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 04. 27. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>> 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Alsónémedi közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Kocsis István r. alezr. kapitányságvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója, szükség szerint döntés hozatala

Előterjesztő: Fábry Agnes ügyvéd

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása

Előterjesztők: háziorvosi ügyelet, háziorvosok, gyermekorvos, védőnők, fogorvos

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Zoltán Miklós ügyvezető

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az Alsónémedi Sportegyesület éves beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán elnök

Kulturális bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Kulturálsi bizottság >>>  Pénzügyi bizottság >>> 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Háziorvos kiválasztása (17 óra körül kerül tárgyalásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III. 25.) sz. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Kulturálsi bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Energetikai pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Szennyvíz vízi közmű vagyonértékelés aktualizálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Vásártér u. szilárd burkolása érdekében engedélyes terv készítése

Előterjesztő: Zsin Géza a TKMB elnök

Tel.fejl. bizottság >>> Pénzügyi bizottság >>> 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Jutalmak kérdésköre

Előterjesztő: Dr. György Balázs a PJUTB elnöke

Pénzügyi bizottság >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

16.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester 

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Egyebek (külterületi utak állapotának felmérése,  kerékpárút Dunaharaszti felé ,  buszjárat Dunaharaszti felé,  játszótér faültetés gyors megvalósulása, nagygödör játszótéri problémák)

Felvétel >>>  Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>>

Zárt ülés:
18.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelem elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester