KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 05. 11. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

1.) „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

T.fejlesztési biz. >>> Kulturális biz. >>> Pénzügyi biz. >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatási pályázata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

T.fejlesztési biz. >>> Kulturális biz. >>> Pénzügyi biz. >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Bölcsőde meghatározott paramétereinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

T.fejlesztési biz. >>> Kulturális biz. >>> Pénzügyi biz. >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) VEKOP-os pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

T.fejlesztési biz. >>> Kulturális biz. >>> Pénzügyi biz. >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

T.fejlesztési biz. >>> Kulturális biz. >>> Pénzügyi biz. >>>

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>