KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 06. 21. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>> 

1.) Jasper Lóránt ügyvezető szóbeli tájékoztatója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) sz. rendelet I. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Beszámoló az ABÉVA KFT 2016. I. negyedévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) ABÉVA KFT kötvényének kamatmódosítása – véleményezés

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Fábry Ügyvédi Iroda beszámolója, a Hungária Értékpapírt Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Települési adóról szóló rendelet-tervezet tárgyalása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>>  Határozat >>>