KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 06. 29. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés

1.) A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.25.) sz. rendelet I. módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása

Előterjesztők: Dr. Gálos Júlia igazgató???

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016-os tanévéről szóló beszámoló tárgyalása, elfogadása

Előterjesztők: Dr. Gálos Júlia igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 3/2014. (II. 25.) sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Hungária Értékpapírt Zrt. felszámolásával kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Naperőműpark létrehozása ügyében állásfoglalás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Települési adóról szóló rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek(Közbeszerzési eljárás lezárása, részvétel testvérvárosi programban, iskolai informatika terem)

 Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>  

Zárt ülés:


13.) A Helyi kitüntetésekre érkezett javaslat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

14.) ABÉVA KFT kötvényének kamatmódosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

15.) Vagyoni ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester