KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 09. 20. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

 

1.) A Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester és az Ügyvédi Iroda képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való újbóli elhelyezése, lekötés meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóinak véleményezése

Előterjesztő: Alapítványi Elnökök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Beszámoló az ABÉVA 2016. I. félévi tevékenységéről

Előterjesztő: Belágyi Tamás ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ellátási felelősségében lévő víziközmű-rendszer 2017-2031. közötti gördülő fejlesztési terve

Előterjesztő: Kozma Miklós a DAKÖV Kft. kirendeltség-vezetője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek (Daköv javítások, felújítások műszaki tartalma, Daköv - önkormányzat közművagyon átadás problémája, a CBA cent bezárásának hatása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>>  Felvétel >>>  Fevétel >>> Határozat >>>