KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 09. 20. Kulturális bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend: Zárt ülés:

1.) Szociális ügyek

Előterjesztők: Nagy Ibolya, Somogyi Istvánné ügyintézők

2.) Lakáscélú támogatásra érkezett kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Nyilvános ülés: Napirend előtt:

A Fantázia Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatójának bemutatkozása

3.) A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda tanévkezdésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitva tartásának tapasztalatai – véleményezés

Előterjesztők: Szabó Éva óvodavezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatása 2015/16-os nevelési évről és a 2016/17-es tanévkezdés változásairól– véleményezés

Előterjesztők: Sticzné Szántó Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói – véleményezés

Előterjesztő: Az Alapítványok Elnökei

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Bursa Hungarica 2017 pályázathoz való csatlakozás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 8/2011. (III. 30.) rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet elfogadása

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Szóbeli tájékoztatók: Búcsú,Falunapok, Szüreti bál, Idősek világnapja, Október 23-i ünnepség előkészületeiről

Felvétel >>>