KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 11. 30. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

NAPREND - Nyilvános ülés:

1.) Vertikál Nonprofit Zrt. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: Vertikál Nonprofit Zrt. képviselője

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Vízi-közmű vagyonátadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása (Kincstárjegy vásárlása)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha, mint önálló költségvetési szerv létrehozása, Alapító Okiratának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Igazgatási szünet elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Változtatási tilalom elrendelése (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Helyi adóról szóló endelet egyes rendelkezéseinek módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Egyebek (Szilágyi Erzsébet utcai közvilágítás, B-gránit melletti út szélessége)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>