KEZDŐLAP HACKATHON 2016. 12. 15. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Napirend előtt:

A napirend előtt a helyben közszolgáltatást nyújtó szervezetek (rendőrség, katasztrófavédelem, VOLÁNBUSZ Rt., DAKÖV Kft., VERTIKÁL Nonprofit Zrt., Posta, stb.), vállalkozások rövid beszámolója, hozzájuk kérdések intézése.

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Napirend közmeghallgatás:

1.) Beszámoló a 2016. évi költségvetési évről, 2017. évi elképzelések

Előadó: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Egyebek, melynek keretében a jelenlévők a Képviselő-testület tagjai részére közérdekű kérdéseket tehetnek fel

Napirend testületi ülés:

3.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása, a 6/2015. (III.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (SZMSZ)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Alsónémedi Önkormányzati Konyha SZMSZ-ének elfogadása, vezetői megbízás

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>> Határozat >>>

5.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények feladatellátási együttműködési megállapodásának jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Útépítési közbeszerzési eljárások megindítása (adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázati kerete

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester és dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Szerződéskötés a Tankerülettel a régi iskolarész átadásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítás (Opál ház műszaki ellenőrzése miatt)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Opál ház felújításának műszaki ellenőrzésével kapcsolatos problémák

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

 

Zárt ülés:

11.) 157/2016. (IX. 28.) sz. önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Végrehajtási ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>