KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 02. 07. Pénzügyi bizottság ülése

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek: Ingatlanvásárlás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége

Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

2.) A Szabadság téri üzletház 12/D. sz. bérlőjének változása, bérbeadás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

3.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Költségvetési átcsoportosítások – véleményezés (szükség esetén)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) ASP pályázaton való indulás – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése– véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról – véleményezés

Előterjesztő: Az ABÉVA Kft. Képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület közötti háromoldalú megállapodás felmondására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

17.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>