KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 02. 08. Képviselő-testület ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek:
– Ingatlanvásárlás Előterjesztő: Vincze József polgármester
– Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége Előterjesztő: ABÉVA Kft. képviselője

Nyilvános ülés:

2.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>> Határozat >>>

3.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>>  Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról tájékoztatás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) 2813 hrsz.-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Költségvetési átcsoportosítások (szükség esetén)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) ASP pályázaton való indulás

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról

Előterjesztő: ABEVA Kft. képviselője

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat-ABÉVA Kft.-Tankerület közötti három oldalú megállapodás felmondására

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

19.) Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

21.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzéséről és nyilvántartásba vételéről

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

22.) Egyebek(Fannesz Kft. szerződésének meghosszabbítása)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

23.) Személyi ügy

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>