KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 02. 21. Pénzügyi bizottság ülése

Meghívó és előterjesztések >>>

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

Előterjesztő: az ABÉVA Kft. képviselője Burinda Zita

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Személyi ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Nyilvános ülés:

3.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Dr. György Balázs elnök

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) ABÉVA Kft-vel kapcsolatos döntések (törzstőke emelése)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>