KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 03. 28. Pénzügyi bizottság ülése

 

Meghívó és előterjesztések >>>

Nyilvános ülés:
1.) Szabadság tér 12/A. bérbeadásának ügye

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) Egyebek(Megktakarítások elhelyezése, ABÉVA Kft-s ügyek)

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

13.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>