KEZDŐLAP HACKATHON 2017. 03. 29. Képviselő-testület ülése

 business128 w

Meghívó és előterjesztések >>>


Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Vad Tibor tűzoltóparancsnok

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

2.) Beszámoló Alsónémedi 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

Előterjesztő: Kocsis István kapitány

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

3.) Beszámoló a Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Jobbágy Ilona igazgató

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

4.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

5.) Beszámoló a főépítész tevékenységéről

Előterjesztő: Rumi Imre főépítész

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

6.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Miklós ügyvezető

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

8.) Beszámoló az alpolgármester munkájáról

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

9.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

Előterjesztő: Kozma Miklós alpolgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

10.) Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása (a rendelet-tervezetet az előző ülésre már kiküldtük)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

11.) Alsónémedi Községért Közalapítvány Kuratóriumi tag lemondása, új tag választása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

12.) UPC Magyarország Kft. kérelme

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

13.) Belső ellenőri jelentés

Előterjesztő: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

14.) Ovodavezető kinevezésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

15.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

16.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

17.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

18.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Előterjesztés >>> Előterjesztés >>>  Felvétel >>> Határozat >>>

19.) A Polgármester beszámolója az előző üléseken hozott határozatok végrehatásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

20.) Egyebek

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>

Zárt ülés:

21.) Vagyoni ügyek

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Előterjesztés >>> Felvétel >>> Határozat >>>